default-slide

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie realizacja zaplanowanych szkoleń została zawieszona do końca sierpnia. 

Organizatorzy deklarują przeprowadzenie odwołanych szkoleń w późniejszym terminie.

 

O projekcie

Projekt
„Interdyscyplinarnie efektywnie skutecznie: szkolenia podnoszące kompetencje pracowników organów tworzących i osób zarządzających podmiotami leczniczymi”
nr POWR.05.02.00-00-0008/18 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Lider Projektu:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Partner Projektu:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 

Szkolenia dla interdyscyplinarnych zespołów zarządzających w podmiotach leczniczych
oraz przedstawicieli ich organów tworzących

Szkolenia kierowane są do Pań i Panów będących przedstawicielami organów tworzących i podmiotów leczniczych
wpisujących się w grupy docelowe zdefiniowane w projekcie

Budynek i sale, w których prowadzone będą szkolenia przystosowane są dla osób z niepełnosprawnością.
 

 

Formularz zgłoszeniowy

Formularz kontaktowy

 

 

informacja o dofinansowaniu projektu