default-slide

Grupy docelowe

Grupy docelowe projektu

Grupa docelowa projektu obejmuje osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna), w tym przedstawicieli kadry zarządzającej, administrującej i medycznej oraz pracowników organów tworzących odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi.

W projekcie objęci wsparciem zostaną:

  1. pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej
     
  2. kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi (np. dyrektorzy, managerowie ochrony zdrowia), kadra medyczna posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne (np. ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe), pracownicy pionów administracyjnych podmiotów leczniczych (np. koderzy, księgowi, controllerzy, specjaliści ds. zamówień publicznych), dla których organami założycielskimi są podmioty wymienione w pkt. 1
     
  3. pracownicy medyczni i administracyjni odpowiedzialni za organizację i realizację badań klinicznych w podmiotach leczniczych, dla których organami założycielskimi są podmioty wymienione w pkt. 1.