default-slide

Zasady naboru na szkolenia

Uwaga!

Zapraszamy osoby z całej Polski, niezależnie od województw przypisanych do danego cyklu.

Sytuacja epidemiologiczna w kraju pokazała, że w danym momencie nie wszyscy przedstawiciele danego województwa mogą uczestniczyć w szkoleniu w dedykowanym dla nich terminie.

Aktualnie zapraszamy WSZYSTKICH, niezależnie od województwa, na dostępne terminy:

https://powerdlazdrowia.pl/szkolenia/terminy-szkolen

Oferta szkoleniowa skierowana jest do przedstawicieli podmiotów leczniczych i organów tworzących ze wszystkich województw.

Rekrutację zaplanowano w 8 cyklach, w których udział wezmą przedstawiciele różnych województw. UWAGA!!! W związku z sytuacją epidemiczną - od cyklu 2 NIE obowiązuje (!) podział na województwa - Zapraszamy uczestników z całej Polski na każdy cykl. 

cykl 1 - dolnośląskie, opolskie, śląskie,

cykl 2 - małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie,

cykl 3 - lubuskie, wielkopolskie, łódzkie,

cykl 4 - zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie,

cykl 5 - warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie,

cykl 6 - województwo mazowieckie oraz przedstawiciele innych województw z list rezerwowych

cykl 7-8 – przedstawiciele wszystkich województw z list rezerwowych utworzonych w trakcie naboru w cyklach 1-6

 

Sposób rekrutacji

Rekrutacja na szkolenia w ramach modułów:
ZP1 - ZP2 odbywać się będzie za pośrednictwem organów tworzących, tj. zgłoszenia dokonywać będzie organ tworzący zgodnie ze wskazaniem, że osoba zgłaszana realizuje zadania w obszarze nadzoru nad podmiotem leczniczym,

Z1 - Z3 i BK odbywać się będzie za pośrednictwem podmiotów leczniczych, tj. zgłoszenia dokonywać będzie podmiot leczniczy, w którym zatrudniony jest potencjalny uczestnik szkolenia ze wskazaniem, że zgłaszana osoba jest przedstawicielem grupy docelowej, do której kierowane są szkolenia, odpowiednio:

 • dla Z1-Z3 kadry zarządzającej / kadry kierowniczej, pracowników pionów administracyjnych, kadry medycznej posiadającej w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne,
 • dla BK kadry medycznej lub administracyjnej odpowiedzialnej za organizację i realizację badań klinicznych.


Dostarczone przez organy tworzące i podmioty lecznicze informacje o uczestnikach szkoleń stanowić będą podstawę do wygenerowania miejsc na liście uczestników dla każdego modułu celem dokonania następnie indywidualnych zgłoszeń. Każdy uczestników otrzyma indywidualny dostęp, który pozwoli na jego zgłoszenie, potwierdzenie zadeklarowanego wyboru modułu / modułów szkoleń, wskazanie rodzaju uczestnictwa (nocleg / bez noclegu), dostęp i pobranie materiałów dydaktycznych, weryfikację wiedzy po zapoznaniu się z materiałem przygotowanym w formie filmów dydaktycznych, ułatwienie wymiany doświadczeń między uczestnikami projektu po zalogowaniu się na platformie elektronicznej w chmurze SGH. Główne kryterium rekrutacji uczestnika na szkolenie w danym module stanowić będzie jego przynależność do wskazanych w projekcie grup docelowych.

Zgłaszanie uczestników

W ramach realizacji celu projektu preferowane jest zgłaszanie przez uprawnione jednostki określonej liczby osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów realizujących zadania określone dla danej grupy docelowej.

Zgłoszeń odrębnie dokonuje:

 • organ tworzący na szkolenia:
  - ZP1
  - ZP2

i w miarę wolnych miejsc na szkolenia Z1, Z2, Z3. 

 • podmiot leczniczy na szkolenia:
  -  Z1
  -  Z2
  -  Z3
  -  BK

i w miarę wolnych miejsc na szkolenia ZP1, ZP2.